Tek Tuş İstihbarat

Tek tuş istihbarat ürünü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır :

Kurumsal KKB ve Bireysel KKB Online Sorgulama, Risk Merkezi Münferit Sorgulama (Çek Endeks, Limit Risk), Mahkeme Kaydı/UYAP, Vergi Yüzsüzleri, E-Haciz ( GİB ve SGK)

 • TCKN/VKN veya Müşteri Numarası kullanılarak istihbarat tiplerine ilişkin sorgulamalar yapılmaktadır
 • Kredibilite sorunu olan veya kredibilite sorunu yaşama ihtimali olan müşteriler için daha kısa periyotlarla, daha kapsamlı, daha verimli istihbarat bilgilerine ulaşılır, karar verme süreçleri hızlanır, bu şekilde zaman ve emek kaybının önlenmesi sağlanmış olur
 • Müşteri ,Hissedar (Ortak) , Kefil ve Kurumsal Temsilciler için, borçlunun ve ilişkisi olduğu tüm bileşenlerin sorgulamaları gibi uzun süreli işlemler TEK TUŞ İSTİHBARAT modülü ile toplu olarak bir defada ve ön tanımlı biçimde yapılabilmekte bu sayede zamandan ve maliyetten tasarruf edilebilmektedir;
 • Hem hissedar (ortak) hem de kefil olanlar, tek bir ilişkide birleştirilerek Ortak-Kefil sorgu sonucu olarak ekranlara yansıtılır;
 • Tüm sorgulamalar toplamda ortalam iki dakika sürmektedir.
 • Özet ekranındaki tüm sorgulamaların excel ve pdf çıktıları alınabilir;
 • Detaylı inceleme için özet ekranından yönlendirme sağlanarak detay incelemeye olanak sağlanır;
 • “Karar Destek” ve “Özet” ekranlarında yukarıda belirtilen sorgulamaların tümünün toplu olarak bir arada izlenmesi/listelenmesi olanağı sağlanmıştır.
İstihbarat sürecinin daha verimli kılınması sağlamak
Hız100%
100%
Riskleri değerlendirmek, rasyonel risk ölçümü ve analizi yapmak
Gerçeklik90%
90%
Tüm veriler tek ekranda
Raporlama95%
95%
Kurumsal KKB

Kurum ve gerçek kişi künye bilgileri, sermaye bazlı ilişki bilgileri, kredi hesapları ve ödeme planı, geri ödeme bilgileri, teminatlar, ithalat ve ihracat bilgilerinin yanı sıra, karşılıksız çek , ihale yasağı ve memzuç bilgileri içermektedir.

Bildirim özelliği;

Proje kapsamında veri kaynaklarından dönemsel olarak temin edilen bilgiler KKB’nin istediği formata dönüştürülerek, veri bildirim işlemi gerçekleştirilmektedir.

Sorgulama özelliği;

Ürün KKB sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek şekilde tasarlanıp geliştirildi. KKB üzerinden sorgulamalar gerçekleştirildiğinde kurumun da arşivinde tutulması sağlanmaktadır. Bu sayede sistem öncelikle kendi içinde sorgulama yapabilmektedir.

Bireysel KKB

Tüketicinin “borçlu” ve “kefil” konumunda bulunduğu tüm açık hesaplar, son 5 yıl içindeki kapalı hesaplar, son 6 aydaki başvurular ve son 36 aylık döneme ait kredi geri ödeme performans bilgileri içermektedir.

Ek özellikler :

 • Hane halkı bilgilerinin sorgulamaya dahil edilmesi
 • Karar Sistemleri için 300 adet parametre (Tahsis, Risk  ve portföy sistemleri)
 • Sorgu sonucu elde edilen bilgilerin excel çıktısı
 • Toplu Sorgulamanın arayüz vasıtasıyla yapılabilmesi.
 • Eğilim ve Tahsilat Skorları
Çek Endeks Raporu

Tüzel veya gerçek kişinin çek ödemelerindeki davranışını ölçülebilir hale getirecek, sorun yaşanmışsa bu sorunu adet ve tutarlarını yansıtır bir şekilde hesaplayacak endeks raporu.

Çapraz Çek İlişki

Bankaya çeki ibraz eden son ciranta ile keşideci arasındaki çapraz ilişki bilgilerinin sorgulanabilmesi için geliştirilmiştir.  Sorgulama işlemi sonucunda 07.04.2015 tarihinden sonraki çek bilgileri gösterilir.

Mahkeme Tarafından İhtiyati Tedbir Kararlı Çekler

Risk Merkezi tarafından paylaşılan Mahkeme Tarafından İhtiyati Tedbir Kararı Kaldırılan, Verilen, İptal Edilen çeklerin sisteme aktarılması, ekran üzerinden sorgulana bilirliği

Çek Hesabı açma ve düzenleme yasağına ilişkin kararlar

T.C. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nde (UYAP) yer alan çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kararlar, UYAP uygulamasının yürürlüğe girdiği 01.07.2010 tarihi öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı yapıda paylaşılan bilgilerin sisteme aktarılır ve sorgulama ekranlarından erişim sağlanır.

İflas Ertelemesinde bulunan, eden, konkordato isteyen paylaşımlar

T.C. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nde (UYAP) yer alan çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kararlar, UYAP uygulamasının yürürlüğe girdiği 01.07.2010 tarihi öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı yapıda paylaşılan bilgilerin sisteme aktarılır ve sorgulama ekranlarından erişim sağlanır.

Limit Risk Raporu

Tüzel veya gerçek kişilerin bankalardan kullanmış oldukları kredi ürünlerine ilişkin geçmiş ödeme performans raporu

Ek özellikler :

 • Sorgu sonuçlarında  bildirim dönemlerinin yer alması, bu bilgiye istinaden ilgili dönemlerin verilerine hızlı erişim.

Dönem Raporu vasıtasıyla belirli dönemlerdeki (nakit + takipteki) ve (gayrinakdi + takipteki) şekilinde risk gruplarındırılması yapılmış veriler

Oto Bilanço
Krizpro

Güvenlik

Endüstrinin önde gelen altyapı yazılımları ile verileriniz daima güvende.

Üst Düzey Destek

Sorunlarınızı çözmek ve ürünlerimizi daha efektif kullanabilmeniz için satış sonrası destek ekibi daima yanınızda.

Veri Bütünlüğü

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile uyumludur.

Mobil Yetenekler

Tablet uyumlu arayüz tasarımı dokunmatik ekranda çalışmayı kolaylaştırır.